Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Thanh Xuân - Thanh Hà - 30294511
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130294901TT GDTX Huyện294
230294501THCS Việt Hồng294 http://th-thcsviethong.haiduong.edu.vn
330294502THCS Cẩm Chế294 http://th-thcscamche.haiduong.edu.vn
430294503THCS Liên Mạc294 http://th-thcslienmac.haiduong.edu.vn
530294504THCS Thanh Lang294 http://th-thcsthanhlang.haiduong.edu.vn
630294505THCS Thanh An294 http://th-thcsthanhan.haiduong.edu.vn
730294506THCS Tân Việt294 http://th-thcstanviet.haiduong.edu.vn
830294507THCS Hồng Lạc294 http://th-thcshonglac.haiduong.edu.vn
930294508THCS TT Thanh Hà294 http://th-thcsthanhha.haiduong.edu.vn
1030294509THCS Thanh Xá294 http://th-thcsthanhxa.haiduong.edu.vn
1130294510THCS Thanh Thuỷ294 http://th-thcsthanhthuy.haiduong.edu.vn
1230294511THCS Thanh Xuân294 http://th-thcsthanhxuan.haiduong.edu.vn
1330294512THCS Thanh Sơn294 http://th-thcsthanhson.haiduong.edu.vn
1430294513THCS Thanh Khê294 http://th-thcsthanhkhe.haiduong.edu.vn
1530294514THCS Hợp Đức294 http://th-thcshopduc.haiduong.edu.vn
1630294515THCS Trường Thành294 http://th-thcstruongthanh.haiduong.edu.vn
1730294516THCS Thanh Bính294 http://th-thcsthanhbinh.haiduong.edu.vn
1830294517THCS Thanh Hồng294 http://th-thcsthanhhong.haiduong.edu.vn
1930294518THCS Thanh Cường294 http://th-thcsthanhcuong.haiduong.edu.vn
2030294519THCS Vĩnh Lập294 http://th-thcsvinhlap.haiduong.edu.vn
2130294520THCS Tân An294 http://th-thcstanan.haiduong.edu.vn
2230294521THCS Tiền Tiến294 http://th-thcstientien.haiduong.edu.vn
2330294522THCS Quyết Thắng294 http://th-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
2430294523THCS An Lương294 http://th-thcsanluong.haiduong.edu.vn
2530294524THCS Thanh Hải294 http://th-thcsthanhhai.haiduong.edu.vn
2630294525THCS Phượng Hoàng294 http://th-thcsphuonghoang.haiduong.edu.vn
2730294526THCS Chu Văn An294 http://th-thcschuvanan.haiduong.edu.vn
2830294401Tiểu học Việt Hồng294 http://th-thviethong.haiduong.edu.vn
2930294402Tiểu học Hồng Lạc294 http://th-thhonglac.haiduong.edu.vn
3030294403Tiểu học Liên Mạc294 http://th-thlienmac.haiduong.edu.vn
3130294404Tiểu học Tân Việt294 http://th-thtanviet.haiduong.edu.vn
3230294405Tiểu học Thanh An294 http://th-ththanhan.haiduong.edu.vn
3330294406Tiểu học Cẩm Chế294 http://th-thcamche.haiduong.edu.vn
3430294407Tiểu học Thanh Lang294 http://th-ththanhlang.haiduong.edu.vn
3530294408Tiểu học TT Thanh Hà294 http://th-ththanhha.haiduong.edu.vn
3630294409Tiểu học Thanh Xá294 http://th-ththanhxa.haiduong.edu.vn
3730294410Tiểu học Thanh Thuỷ294 http://th-ththanhthuy.haiduong.edu.vn
3830294411Tiểu học Thanh Xuân294 http://th-ththanhxuan.haiduong.edu.vn
3930294412Tiểu học Thanh Sơn294 http://th-ththanhson.haiduong.edu.vn
4030294413Tiểu học Thanh Khê294 http://th-ththanhkhe.haiduong.edu.vn
4130294414Tiểu học Hợp Đức294 http://th-thhopduc.haiduong.edu.vn
4230294415Tiểu học Trường Thành294 http://th-thtruongthanh.haiduong.edu.vn
4330294416Tiểu học Thanh Bính294 http://th-ththanhbinh.haiduong.edu.vn
4430294417Tiểu học Thanh Cường294 http://th-ththanhcuong.haiduong.edu.vn
4530294418Tiểu học Thanh Hồng294 http://th-ththanhhong.haiduong.edu.vn
4630294419Tiểu học Vĩnh Lập294 http://th-thvinhlap.haiduong.edu.vn
4730294420Tiểu học Tân An294 http://th-thtanan.haiduong.edu.vn
4830294421Tiểu học Tiền Tiến294 http://th-thtientien.haiduong.edu.vn
4930294422Tiểu học Thanh Hải294 http://th-ththanhhai.haiduong.edu.vn
5030294423Tiểu học An Lương294 http://th-thanluong.haiduong.edu.vn
5130294424Tiểu học Phượng Hoàng294 http://th-thphuonghoang.haiduong.edu.vn
5230294425Tiểu học Quyết Thắng294 http://th-thquyetthang.haiduong.edu.vn
5330294301Mầm non Cẩm Chế294 http://th-mncamche.haiduong.edu.vn
5430294302Mầm non Liên Mạc294 http://th-mnlienmac.haiduong.edu.vn
5530294303Mầm non Tân Việt294 http://th-mntanviet.haiduong.edu.vn
5630294304Mầm non Việt Hồng294 http://th-mnviethong.haiduong.edu.vn
5730294305Mầm non Hồng Lạc294 http://th-mnhonglac.haiduong.edu.vn
5830294306Mầm non Thanh Lang294 http://th-mnthanhlang.haiduong.edu.vn
5930294307Mầm non Thanh Hà294 http://th-mnthanhha.haiduong.edu.vn
6030294308Mầm non Thanh Xá294 http://th-mnthanhxa.haiduong.edu.vn
6130294309Mầm non Thanh Thuỷ294 http://th-mnthanhthuy.haiduong.edu.vn
6230294310Mầm non Thanh Sơn294 http://th-mnthanhson.haiduong.edu.vn
6330294311Mầm non Thanh Xuân294 http://th-mnthanhxuan.haiduong.edu.vn
6430294312Mầm non Thanh Khê294 http://th-mnthanhkhe.haiduong.edu.vn
6530294313Mầm non Hợp Đức294 http://th-mnhopduc.haiduong.edu.vn
6630294314Mầm non Trường Thành294 http://th-mntruongthanh.haiduong.edu.vn
6730294315Mầm non Thanh Bính294 http://th-mnthanhbinh.haiduong.edu.vn
6830294316Mầm non Thanh Cường294 http://th-mnthanhcuong.haiduong.edu.vn
6930294317Mầm non Thanh Hồng294 http://th-mnthanhhong.haiduong.edu.vn
7030294318Mầm non Vĩnh Lập294 http://th-mnvinhlap.haiduong.edu.vn
7130294319Mầm non Tân An294 http://th-mntanan.haiduong.edu.vn
7230294320Mầm non An Lương294 http://th-mnanluong.haiduong.edu.vn
7330294321Mầm non Thanh Hải294 http://th-mnthanhhai.haiduong.edu.vn
7430294322Mầm non Phượng Hoàng294 http://th-mnphuonghoang.haiduong.edu.vn
7530294323Mầm non Tiền Tiến 1294 http://th-mntientien1.haiduong.edu.vn
7630294324Mầm non Quyết Thắng294 http://th-mnquyetthang.haiduong.edu.vn
7730294325Mầm non Thanh An294 http://th-mnthanhan.haiduong.edu.vn
7830294326Mầm non Tiền Tiến 2294 http://th-mntientien2.haiduong.edu.vn
7930294327Mầm non Thanh Hải 2294 http://th-mnthanhhai2.haiduong.edu.vn
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Thanh Xuân
Địa chỉ: Xuân Áng - Thanh Xuân - Thanh Hà - Hải Dương - Điện thoại 03203.815.569 - Email: th-thcsthanhxuan@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng: Phan Đình Phương